Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”

jest formacją aktorską specjalizującą się w realizacji kameralnych spektakli muzyczno-aktorskich. W skład grupy wchodzą Monika Świtaj, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki oraz kompozytor Jerzy Derfel. Łączy ich wspólne upodobanie do wyrażania ekspresji aktorskiej za pomocą środków wokalnych. W zależności od potrzeb repertuarowych grupy, ten podstawowy skład personalny ulega modyfikacjom i poszerzaniu. Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę” jest teatrem wędrującym. Jego przedstawiciele odbyli wiele podróży artystycznych wzruszając i bawiąc publiczność od Arizony po Malmö,od Nowego Sącza po Szczecin.